Bảo Trân Si Đẹp - 2Hand (1)


CHUYÊN HÀNG SI TUYỂN - CHỐT ĐƠN VÀ ĐI HÀNG TRONG SHOPEE NHÉ...KO ĐẶT HÀNG SHOP TỰ HUỶ ĐƠN Ạ...
NHẬN HÀNG CÓ VẤN ĐỀ NT SHOP GIẢI QUYẾT SỚM NHẤT.
LƯU Ý KHÔNG CHỤP HÌNH SAU LIVE...BAO MỚI BAO LỖI KHÔNG BAO RỘNG CHẬT...CẢM ƠN Ạ!
1 sản phẩm